මරණයට සූදානම් ද?

/මරණයට සූදානම් ද?

මරණයට සූදානම් ද?

නමෝ බුද්ධාය!!!

අතීතයේ ද, අනාගතයේ ද, වර්තමානයේ ද වෙනස් නොවන ධර්මතාවයක් වන චතුරාර්ය සත්‍යයේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය විස්තර කරන විට, ‘මරණම්පි දුක්ඛං’ යනුවෙන් ‘මරණය දුකකි’ යනුවෙන් දේශනා කොට වදාළ සේක. මරණය දුකක් වන්නේ එයින් පැවැත්ම අවසන් නො වන බැවිනි. මරණින් මතු දුක ම රැුගෙන යළිදු උපතක් නිර්මාණය වේ. සැබැවින් ම මෙම මරණය අවබෝධ කරගන්නේ කෙසේ ද? ඔබ අප සැමට පොදු ධර්මතාවයක් වන ’මරණය’ ට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේ ද? ඒ පිළිබඳ විස්තර වන දේශනාවකි මේ.

බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ මෙම දේශනාව, පින්වත් අඹන්පොල ඤාණවිජය ස්වාමින් වහන්සේ විසින් විස්තර කරමින් පහදා දී අැති අාකාරයට ම මෙම ග්‍රන්ථ රත්නය සකස් කොට තිබේ. උතුම් බුද්ධ දේශනා කියවීමේ රුචිකත්වය අැති සැදැහැවතුන්ටත්, ශ්‍රවණ අාබාධ සහිත නමුත් කියවීමෙන් ධර්මය ඉගෙන ගන්නා සැදැහැවතුන්ටත් මෙම ග්‍රන්ථ රත්නයන් මනා උපකාරයක් යැයි අප සිතන්නෙමු.

මෙම ග්‍රන්ථ රත්නය ධර්ම දානය උදෙසා අප වෙබ් අඩවියට අැතුලත් කර අැති බැවින්, නොමිලයේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැකි ය.

මෙම උතුම් බුද්ධ දේශනා කියවා සැදැහැති සියලූ දෙන අප‍්‍රමාදී ව නිවන් මඟ වඩත්වා! තෙරුවන් සරණයි !!!

By | 2017-10-25T11:28:39+00:00 October 19th, 2017|Comments Off on මරණයට සූදානම් ද?