ඡප්පාණක සූත්‍රය

/ඡප්පාණක සූත්‍රය

ඡප්පාණක සූත්‍රය

නමෝ බුද්ධාය!!!

සංයුත්ත නිකායේ 4 වැනි කොටසේ සළායතන සංයුත්තයේ අඩංගු සූත‍්‍ර දේශනාවකි. මෙම දේශනාවේ දී විස්තර වන්නේ ඇස, කණ, නාසය, දිව, කය, සහ මනස යන සළායතන පිළිබ`දව යි. ඉතා සුන්දර උපමාවක් භාවිතා කරමින් භාග්‍යවත් ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් මෙම දේශනාව දේශනා කොට ඇත.

බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ මෙම දේශනාව, පින්වත් අඹන්පොල ඤාණවිජය ස්වාමින් වහන්සේ විසින් විස්තර කරමින් පහදා දී අැති අාකාරයට ම මෙම ග්‍රන්ථ රත්නය සකස් කොට තිබේ. උතුම් බුද්ධ දේශනා කියවීමේ රුචිකත්වය අැති සැදැහැවතුන්ටත්, ශ්‍රවණ අාබාධ සහිත නමුත් කියවීමෙන් ධර්මය ඉගෙන ගන්නා සැදැහැවතුන්ටත් මෙම ග්‍රන්ථ රත්නයන් මනා උපකාරයක් යැයි අප සිතන්නෙමු.

මෙම ග්‍රන්ථ රත්නය ධර්ම දානය උදෙසා අප වෙබ් අඩවියට අැතුලත් කර අැති බැවින්, නොමිලයේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැකි ය.

මෙම උතුම් බුද්ධ දේශනා කියවා සැදැහැති සියලූ දෙන අප‍්‍රමාදී ව නිවන් මඟ වඩත්වා!
තෙරුවන් සරණයි !!!

 

 

 

By | 2017-10-19T21:22:28+00:00 October 7th, 2017|Comments Off on ඡප්පාණක සූත්‍රය